DISCLAIMER (VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI)

Společnost Hop Lun Brands Limited vás zve k návštěvě webových stránek.

Použitím našich stránek potvrzujete, že přijímáte tyto podmínky použití. Tyto podmínky se mohou měnit, a pokud budete na naše stránky nadále chodit a/nebo je používat, veškeré takové změny se na vás budou vztahovat.

INFORMATIVNÍ WEBOVÉ STRÁNKY A DISCLAIMERY (VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI)
Obsah našich stránek slouží pouze pro informativní účely. Snažíme se zajišťovat přesnost, dostupnost a spolehlivost našich stránek i správnost a úplnost všech informací zde dostupných, nemůžeme ji však zaručit.
Tyto webové stránky nezpracovávají objednávky ani jiné transakce. Chcete-li koupit naše produkty, navštivte stránku „kde koupit“, kde najdete informace o prodejních místech a online prodejcích, kteří naše produkty prodávají (tento seznam nemusí být vyčerpávající).

ODKAZY NA TŘETÍ STRANY
Pokud naše stránky obsahují odkazy na jiné stránky a zdroje třetích stran, tyto odkazy slouží pouze pro informativní účely. Tyto odkazy nelze vykládat jako naše schválení takových odkazovaných webových stránek či informací, které tam můžete získat. Nad obsahem takových jiných stránek a zdrojů nemáme žádnou kontrolu.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Hop Lun Brands Limited a společnosti v její skupině jsou vlastníky nebo držiteli licence ke všem právům duševního vlastnictví na našich webových stránkách a v materiálech zde publikovaných, včetně, ale nikoli výlučně, našich ochranných známek (např. značka „DORINA“), videí, fotografií, log, textů a jakékoli jejich kombinace.
Umožňujeme vám tyto webové stránky procházet, avšak jinak tyto webové stránky ani jejich obsah nelze reprodukovat ani jinak využívat bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu.

OSOBNÍ ÚDAJE
Zavazujeme se, že budeme chránit a respektovat vaše soukromí.
Budeme shromažďovat a zpracovávat údaje, které nám poskytnete prostřednictvím formulářů na našich stránkách, e-mailem nebo prostřednictvím komunikačního systému na našich stránkách. Patří sem i údaje uvedené při registraci, přihlášení k odběru našeho newsletteru a ohlašování potíží s našimi stránkami. Vámi poskytnuté údaje mohou zahrnovat jméno, adresu, e-mail, další kontaktní údaje, demografické informace atd. Určité údaje nám dle svého uvážení poskytovat nemusíte, avšak v takovém případě se může stát, že nebudeme moci v plném rozsahu nebo vůbec zpracovat váš dotaz či požadavek.

COOKIES
Naše webové stránky používají cookies. Cookie je malý soubor písmen a číslic, který s vaším souhlasem ukládáme na váš počítač. Tyto cookies nám umožňují vás odlišit od ostatních uživatelů našich webových stránek, což nám pomáhá zajistit vám příjemnou zkušenost při procházení našich webových stránek, a také nám umožňuje naše webové stránky vylepšovat. Cookies, které používáme, jsou tzv. „analytické“ cookies. Ty nám umožňují rozpoznat a spočítat návštěvníky a vidět, jak se návštěvníci na stránkách pohybují. Pomáhá nám to zlepšovat způsob, jakým naše webové stránky fungují, například tím, že zajistíme, aby uživatelé snadno našli to, co hledají.
Cookies můžete zablokovat tak, že aktivujete nastavení vašeho prohlížeče, které vám umožňuje odmítnout nastavení všech nebo jen některých cookies. Pokud však prostřednictvím nastavení prohlížeče zablokujete všechny cookies (včetně základních), může se stát, že k částem našich stránek nebudete mít přístup nebo že k nim nebudete mít přístup vůbec.

VYUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje budou použity pro účely vaší registrace nebo dotazu, např. pro zasílání newsletterů nebo řešení stížností a dotazů. Dále můžeme osobní údaje použít anonymním způsobem pro statistické účely a průzkum trhu. Také vás čas od času můžeme kontaktovat s cílem poskytnout vám aktuální informace o produktech a službách naší společnosti a skupiny, budete-li s tím souhlasit. Pokud si nepřejete tato sdělení dostávat, můžete nás kdykoli kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře a odhlásit se.

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM
Můžeme vaše osobní údaje sdělit jakémukoli členovi naší skupiny, včetně našich dceřiných a přidružených společností, naší holdingové společnosti a jejích dceřiných společností. Dále vaše osobní údaje můžeme sdělit našim poskytovatelům služeb, včetně inzerentů, reklamních sítí, analytiků a provozovatelů vyhledávačů. Dále vaše osobní údaje můžeme poskytnout nebo sdílet za účelem dodržení zákonných povinností nebo regulačních požadavků, výkonu nebo uplatnění našich podmínek používání, nebo ochrany našich práv a zájmů či práv a zájmů našich zákazníků.

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro splnění původního účelu, za nímž byly shromážděny, není-li to v rozporu s platnými zákonnými požadavky.

VAŠE PRÁVA NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A JEJICH OPRAVU
Do vašich osobních údajů, které máme v držení, můžete nahlížet / opravovat je podáním žádosti prostřednictvím kontaktního formuláře nebo poštou na adresu 30/F, 9 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hongkong.

ROZHODNÉ PRÁVO
Tyto podmínky se řídí právním řádem Hongkongu a případné spory z nich vyplývající budou podléhat jurisdikci hongkongských soudů.

STAY IN TOUCH WITH US!

Subscribe to be the first to receive all our latest news.

Consumer Trade